#من_ماسک_می‌زنم

ما می‌تونیم از این شرایط خارج بشیم، با یک همت همگانی و چند کار ساده.
رعایت فاصله اجتماعی، شستن مداوم دست‌ها و زدن ماسک
شما هم با زدن ماسک به کمپین #من_ماسک_می‌زنم بپیوندید