دات نت نیوک
پاسخ مراکز اورژانس پیش‌بیمارستانی به ابولا

پاسخ مراکز اورژانس پیش‌بیمارستانی به ابولا

  • بهداشت
  • بهروز ایران نژاد و همکاران
  • رویان پژوه
  • 1396

در کشور ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت مواجهه، ارزیابی، شناخت، مداخله و درمان و بازتوانی موارد مذکور و برنامه‌ریزی برای آمادگی در موارد بروز بیماری‌ها و همه‌گیری‌های موردنظر را داشته و در این بین پرسنل سازمان اورژانس کشور به جهت ماموریت ذاتی سازمان خود به‌عنوان نیروهای پیشرو وزارت بهداشت عملا اولین نقطه مواجهه و تماس با موارد مشکوک به این‌گونه بیماری‌های کشنده و خطرناک می‌باشند. لذا باتوجه به اهمیت این موضوع و با در نظر گرفتن توالی شیوع بیماری‌های عفونی خونریزی‌دهنده هر بار با شکل و عنوان جدیدی در دهه گذشته، تدوین دستورالعملی بومی‌سازی شده و منطبق بر واقعیت‌های سازمان اورژانس کشور برای مواجهه مقتدرانه و بی‌نقص توسط پرسنل این سازمان از جمله اولویت‌های حال و حاضر نظام بهداشت و درمان کشور عزیزمان ایران می‌باشد که مولفین این کتاب با درک این مهم در تلاشی فراگیر و چندساله اقدام به تدوین دستورالعمل پاسخ سازمان اورژانس کشور به ابولا نموده‌اند.