دات نت نیوک

بررسی تجويز و مصرف آنتی بيوتيک و نقش آن در مقاومت ميكروبی و اثرات آن بر اقتصاد مقاومتی

  • میکروب
  • محمدرضا ناظر
  • پاییز 1396

مقدمه: مصرف ‏بی‌رويه آنتی بيوتیک‌ها، باعث مقاومت ميكروبی شده بنحوی كه مصرف خودسرانه آن‌ها باعث بالاتر رفتن مقاومت ميكروبی و نهايتا سبب گرديده ما نياز به آنتی بيوتیک‌های جديد و قوی‌تر داشته باشيم كه مشكل اين نوع آنتی بيوتیک‌های جديد «هزينه بسيار ‏بالا و كمرشكن» آنهاست. ‏امروزه در جامعه مواردی نظير آنتی بيوتیک‌ها و غذاهای وارداتی و تاثير آن بر سلامت و مصرف بی‌رویه آنتی بيوتیک و ضررهای آن مغفول مانده است. مشكل موجود در اين حوزه اجرايی نشدن يا فقدان دستورالعمل‌های لازم است لذا در اين مقاله بر آن شديم به بررسی موضوع و راه حل دهيم.
مواد و روش ها: در اين مطالعه بيش از يكصد سايت و مقالات مرتبط كه يا خود يا دانشمندان ديگر مستند شده و مجموعه تجربيات و مقالاتی كه در طی بيست سال اخير در زمينه بيماری‌های عفونی و ميكروبی بدست آورده‌ايم و همچنين مقالات نمايه شده ISI، DOAJ،SCOPUS و غيره استفاده شده است.
نتيجه‌گيری: بصورت درمان بيماران عفونی با آنتی‌بیوتیک‌های ايرانی خودكفايی در توليد واكسن، تقويت روش‌های تشخيص دقيق عفونت‌ها تحقيقات كاربردی و عملياتی و هدفمند نمودن مصرف و تجويز منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها جهت رسيدن به اقتصاد مقاومتی می‌باشد كه به تفصيل در متن به آن خواهيم پرداخت.