راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت (2019-nCoV) کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
بهداشت
راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت ...

مهندس مهدی علی‌گل، مهندس فاطمه خلیلی
بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های استان مرکزی در حوادث بیولوژیک؛ طی سال 1395
بحران
بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌ه...

بهروز ایران نژاد و همکاران
پاسخ مراکز اورژانس پیش‌بیمارستانی به ابولا
بهداشت
پاسخ مراکز اورژانس پیش‌بیمارست...

بهروز ایران نژاد و همکاران
معنویت و مراقبت معنوی در پرستاری
بهداشت
میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در استان مرکزی؛ یک مطالعه مقطعی
بهداشت
صفحه 1 از 6ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  بعدی   انتها