فناوری زیستی

کارگروه‌ها  ::   فناوری زیستی

معرفی کارگروه فناوری زیستی

علم و فناوری عامل اصلی پیشرفت، اقتدار، برتری، امنیت و توسعه همه‌ جانبه کشورها تلقی می‌شود. با صنعتی شدن جوامع، مفهوم علوم و فنون در حوزه‌های مرتبط با صنعت، اهمیت خاصی یافت و اختراعات و ابتکارات در حوزه‌های غیرزیستی شتاب قابل قیاسی با علوم زیستی به خود گرفت.

در پایان قرن بیستم، گرایش به علوم زیستی و کاربرد این علم ملموس‌تر شد و علوم مختلفی از درون آن منشعب شد که هر یک کاربرد استراتژیکی در زندگی و فرآیندهای پیچیده علوم و فناوری‌های نوین دارند که از جمله آن‌ها، بیوتکنولوژی، نانوبیولوژی، ریاضیات زیستی، ایمنی زیستی، امنیت زیستی و... است.

تلاش می‌کنیم براساس رسالت رسانه‌ای خود آنچه را در این حوزه می‌توانیم، اطلاع‌رسانی کنیم.

در حال حاضر مطلبی ثبت نشده ...
در حال حاضر مطلبی ثبت نشده ...

تحقیقات

در حال حاضر در این بخش مطلبی ثبت نشده است.