میکروب

کارگروه‌ها  ::   میکروب

معرفی کارگروه میکروب

حیات کره زمین مدیون فعالیت میکروارگانیسم‌ها به عنوان اولین ساکنین کره زمین در شکل‌گیری فعالیت‌های بیوشیمیایی تشکیل اتمسفر و چرخه‌های ژئوشیمیایی مانند چرخه کربن و نیتروژن است که نقش اصلی را ایفا کرده‌اند و هنوز هم زیرساخت اصلی حیات در پیشبرد فرآیندهای زیستی بر روی کره زمین به شمار می‌روند. زمان زیادی از شناسایی میکروارگانیسم‌ها با همه قدمتشان در مقایسه با گیاهان و جانوران در تشکیل حیات، نمی‌گذرد. اقلیم و اکوسیستم‌های متنوع، ایران را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان تنوع‌زیستی در دنیا معرفی کرده است که مطالعات اخیر میکروبی به این ادعا صحه می‌گذارد. هرچند نام میکروب‌ها، بیماری‌های انسانی را در ذهن متبادر می‌سازد، اما میکروب‌ها واجد فعالیت‌های مفید بسیار فراوانی به‌ويژه در صنایع غذایی، دارویی، بیوتکنولوژی، رفع‌ آلودگی‌های محیطی و تصفیه فاضلاب هستند. همین توانایی‌های متعدد باعث شده است که امروزه به عنوان یک چاقوی دو لبه، کارکرد مفید یا مضر از خودشان نشان داده و توسط دانشمندان، سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرند. بنابراین، شناخت، راه‌اندازی و به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین مرتبط با حوزه علوم و فناوری‌های میکروبی، نیاز ضروری کشور به‌شمار می‌رود.

بیوتکنولوژی میکروبی
میکروب
بیوتکنولوژی میکروبی

فریدون ملک‌زاده و همکاران
میکرب شناسی
میکروب
میکرب شناسی

فریدون ملکزاده

تحقیقات

در حال حاضر در این بخش مطلبی ثبت نشده است.