دارو و واکسن

کارگروه‌ها  ::   دارو و واکسن

معرفی کارگروه دارو و واکسن

واکسن و دارو و تامین آن از نیازهای اساسی همه جوامع بشری است و حکومت‌ها همواره در اجرای سیاست‌های تامین بهداشت، سلامت عمومی و درمان نیازمند تامین دارو از کشورهای مختلف هستند.

با پیشرفت صنعت داروسازی و واکسن و بکارگیری فناوری‌های نوین در این صنایع، وابستگی صنایع دارویی بیش از پیش شده و همین امر تهدیداتی را در پی دارد. تهدیدات صنعت دارو و واکسن می‌تواند موجب بروز بیماری‌های مختلف یا ناتوان‌سازی افراد و همچنین تهدید امنیت غذایی و سلامت عمومی شود. از این‌ رو اطلاع و آگاهی عمومی از این صنایع، امری حیاتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است.

در حال حاضر مطلبی ثبت نشده ...
در حال حاضر مطلبی ثبت نشده ...

تحقیقات

در حال حاضر در این بخش مطلبی ثبت نشده است.