دات نت نیوک

دارو و واکسن

کارگروه‌ها  ::   دارو و واکسن

معرفی کارگروه دارو و واکسن

واکسن و دارو و تامین آن از نیازهای اساسی همه جوامع بشری است و حکومت‌ها همواره در اجرای سیاست‌های تامین بهداشت، سلامت عمومی و درمان نیازمند تامین دارو از کشورهای مختلف هستند.

با پیشرفت صنعت داروسازی و واکسن و بکارگیری فناوری‌های نوین در این صنایع، وابستگی صنایع دارویی بیش از پیش شده و همین امر تهدیداتی را در پی دارد. تهدیدات صنعت دارو و واکسن می‌تواند موجب بروز بیماری‌های مختلف یا ناتوان‌سازی افراد و همچنین تهدید امنیت غذایی و سلامت عمومی شود. از این‌ رو اطلاع و آگاهی عمومی از این صنایع، امری حیاتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است.

تحقیقات

در حال حاضر در این بخش مطلبی ثبت نشده است.