دام و طیور

کارگروه‌ها  ::   دام و طیور

معرفی کارگروه دام و طیور

صنعت دام و طیور در کشور علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و تولیدی از نظر اجتماعی، تامین غذا و امنیت غذایی جامعه حائز اهمیت است. تامین غذا از یک سو بخشی از اهداف صنایع دام و طیور محسوب می شود و از سوی دیگر یکی از پیش‌نیازهای استقلال کشور به حساب می‌آید. غذا نقشی کلیدی در پیدایش، بقا و زوال تمدن‌ها داشته و دارد. همچنین دانش تغذیه‌ای علاوه بر تاثیر بر رشد و نمو جسمی، در افزایش توان فکری، مقابله با بیماری‌ها و... نقش تعیین‌کننده دارد. در واقع غذای سالم و تغذیه مناسب، ضامن سلامت و تامین‌کننده امنیت غذایی جامعه است.

تحقیقات

در حال حاضر در این بخش مطلبی ثبت نشده است.