حقوق زیستی

کارگروه‌ها  ::   حقوق زیستی

معرفی کارگروه حقوق زیستی

 

بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی
حقوق
بررسی چالش های کیفری ناشی از ا...

سید امین نجات و همکاران
تبیین جرم آلودگی محیط زیست (با تاملی بر ماده‌ی 688 قانون مجازات اسلامی)
حقوق
تبیین جرم آلودگی محیط زیست (با...

سید ابراهیم قدسی و همکاران
سیاست گذاری‌های سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از محیط زیست
حقوق
در حال حاضر مطلبی ثبت نشده ...

تحقیقات

در حال حاضر در این بخش مطلبی ثبت نشده است.