بهداشت و سلامت

کارگروه‌ها  ::   بهداشت و سلامت

معرفی کارگروه بهداشت و سلامت

«سلامتی» حالت رفاه کامل ابعاد جسمی، روحی-روانی، اجتماعی و معنوی است. ابعاد مختلف سلامتی و یا بیماری بر یکدیگر اثر کرده و تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند؛‌ مشکلات جسمی بر روان فرد،‌ مشکلات روانی بر جسم او، هر دو آن‌ها بر جامعه و اختلالات موجود در جامعه بر هر دو بعد سلامتی اثر می‌گذارند. برای ارتقای سلامتی باید به تمام جوانب سلامتی فردی (جسمی،‌ روانی و معنوی) و سلامت کلی جامعه توجه داشت. «پیشگیری بهتر از درمان» هدف عالی حوزه بهداشت و سلامت است. از این رو، طبق رسالت آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای این موضوع در تمام سطوح پیشگیری؛ «پیش از بروز بیماری، حین بیماری و پس از وقوع بیماری» در حد توان اطلاع‌رسانی و آسیب‌های وارده به سطوح مختلف بررسی خواهد شد.

راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت (2019-nCoV) کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
بهداشت
راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت ...

مهندس مهدی علی‌گل، مهندس فاطمه خلیلی
میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در استان مرکزی؛ یک مطالعه مقطعی
بهداشت
پاسخ مراکز اورژانس پیش‌بیمارستانی به ابولا
بهداشت
پاسخ مراکز اورژانس پیش‌بیمارست...

بهروز ایران نژاد و همکاران
معنویت و مراقبت معنوی در پرستاری
بهداشت
مبانی تغذیه نظامی
بهداشت
مبانی تغذیه نظامی

فرشاد نجفی‌پور

تحقیقات

در حال حاضر در این بخش مطلبی ثبت نشده است.