دات نت نیوک

محیط‌زیست

کارگروه‌ها  ::   محیط‌زیست

معرفی کارگروه محیط‌زیست

هر کجا زندگی جریان دارد، محیط زیست نام دارد. این محیط شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی، شیمیایی و فیزیکی است که بر یکدیگر اثرگذار بوده و از همدیگر تاثیر می‌پذیرند. شناخت و آگاهی از این عوامل و چگونگی این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تداوم حیات به‌ ویژه زندگی بشر را به دنبال دارد. اطلاع‌سانی و آگاهی‌بخشی در خصوص آنچه منجر به بهبود محیط زیست و در نتیجه ارتقای زندگی بشر و در مقابل آنچه زمینه‌ساز تهدید حیات در تنها کره قابل زیست خلقت است، سهم کوچکی است که هر فردی باید به انجام برساند.

تحقیقات

در حال حاضر مطلبی ثبت نشده است.