اقتصاد زیستی

کارگروه‌ها  ::   اقتصاد زیستی

معرفی کارگروه اقتصاد زیستی

در تعریف اقتصاد زیستی چنین آمده است: «مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که به تولید منابع زیستی تجدیدپذیر پرداخته و آن را به مواد غذایی و دیگر محصولات با پایه زیستی تبدیل می‌کند. در این نوع اقتصاد، محصولات زائد به عنوان ماده خام استفاده شده و جایگزین سوخت‌های فسیلی می‌شوند.» آنچه در این کارگروه پیگیری می‌شود علاوه بر اهداف این تعریف،‌ بررسی ابعاد اقتصادی هر اقدام و تصمیم حوزه زیستی در بخش تولید و مصرف و اطلاع‌رسانی در خصوص تبعات بی‌توجهی به آن است.

در حال حاضر مطلبی ثبت نشده ...
در حال حاضر مطلبی ثبت نشده ...

تحقیقات

در حال حاضر در این بخش مطلبی ثبت نشده است.