گیاهی

کارگروه‌ها  ::   گیاهی

معرفی کارگروه گیاهی

گروه بزرگی از گونه‌های زنده روی کره زمین گیاهان هستند و به جرات می‌توان گفت از لحظه حیات بشر تاکنون جزء جدایی‌ناپذیر زندگی بشر در پوشش، تغذیه و درمان به‌شمار می‌روند. امروزه گیاهان در سراسر کره‌ خاکی به دلایل طبیعی در معرض آسیب و نابودی قرار گرفته‌اند و گیاهان کشورمان ایران -به ویژه گیاهان زراعی و باغی- از این قاعده مستثنی نیستند. شناخت آفت‌ها، بیماری‌ها و روش‌های مقابله با آن‌ها، آشنایی نسبی با گونه‌های مهاجم، کمک شایانی در حفظ گونه‌های اصلی و بومی کشور، سلامت غذایی، تامین غذا و جلوگیری از مرگ اکوسیستم در ابعاد جهانی کرده و بازار منحصربه‌فردی را در اختیار کشور قرار می‌دهد.

در حال حاضر مطلبی ثبت نشده ...
در حال حاضر مطلبی ثبت نشده ...

تحقیقات

در حال حاضر در این بخش مطلبی ثبت نشده است.