Latest Properties

آذر

10یکشنبه
1398

روز جهانی ایدز

 • مناسبت: روز جهانی مبارزه با ایدز
 • زمان : 02:56
 • موقعیت:

"مراقبت­‌های اولیه بهداشتی برای پوشش همگانی سلامت"
HIV یک عفونت ویروسی مزمن است که اگر زود تشخیص داده شود با شروع درمان و رعایت اصول بهداشتی به‌تدریج میزان عفونت‌زایی آن کم می‌شود. افراد مبتلابه...

آذر

10یکشنبه
1398

روز جهانی ایدز

 • مناسبت: روز جهانی مبارزه با ایدز
 • زمان : 02:56
 • موقعیت:

"مراقبت­‌های اولیه بهداشتی برای پوشش همگانی سلامت"
HIV یک عفونت ویروسی مزمن است که اگر زود تشخیص داده شود با شروع درمان و رعایت اصول بهداشتی به‌تدریج میزان عفونت‌زایی آن کم می‌شود. افراد مبتلابه...

فروردین

30پنجشنبه
1397

روز علوم آزمایشگاهی

 • مناسبت:
 • زمان : 09:37
 • موقعیت:

فروردین

28ﺳﻪشنبه
1397

روز جهانی هموفیلی

 • مناسبت:
 • زمان : 09:32
 • موقعیت: