درباره ما

پایه و حیات جوامع و روابط حاکم بر آنان در تامین، حفظ و ارتقا سلامت فرد و اجتماع و چگونگی بهره‌گیری از منابع و ثروت های الهی است که به رسم امانت به او سپرده شده است.

سلامت در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی می‌تواند نویدبخش آینده‌ای ایمن همراه با آرامش و آسایش برای فرزندان و نسل‌های بعدی جامعه ما باشد.

توصیه های متعددی در ادیان الهی بر موضوع سلامت شده است. رسالت پیامبران و تعالیم اسلامی برگرفته از سیره و گفتار پیامبر اکرم‌ (ص)، قرآن و ائمه اطهار (ع) و احادیث نقل شده همواره بر اهمیت بهداشت، رعایت و حفظ سلامت تأکید شده و مراقبت، مواظبت و پیشگیری از آسیب‌ها و آلودگی‌ها واجب شمرده شده است.

دستیابی به سلامت که همان آرامش و آسایش است در گرو شناخت و درک مسائل پیرامونی سلامت مانند بهداشت، درمان، تغذیه، بیماری، ایمنی، رفاه، فناوری، محیط زیست، اقتصاد و حقوق زیستی است که می‌تواند در اعتلای فرد و جامعه تاثیرگذار باشد.

پایگاه اطلاع‌رسانی اندیشکده ارزش با تکیه بر یکایک افراد جامعه به عنوان گنجینه‌ای از علوم و تجربیات فردی و اجتماعی تلاش می‌کند تا ضمن آگاهی‌بخشی و ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی در کنار دیگر مجموعه‌های ارزشمند و گرانقدر موجود در کشور گام بردارد.

برخورداری از سلامت جسمی، قدرت تطابق با شرایط محیطی، هدفدار بودن و علل حیات جامعه، برقراری ایمنی و امنیت، معرفی روش‌ها، راهکارها، فناوری‌ها، تهدیدات و فرصت‌ها، آموزش‌های عمومی و تخصصی، اطلاع‌رسانی به موقع و صحیح،‌ همراهی در انتخاب شیوه‌های مناسب از مهمترین اهداف و عملکردهای پایگاه اطلاع‌رسانی اندیشکده ارزش به شمار می‌رود.

این پایگاه تمام تلاش خود را برای برقراری ارتباط بین متخصصان و کارشناسان و عموم مردم می‌نماید تا هرآنچه که شایسته مردم قدرشناس است در اختیار آنان قرار گیرد و سرنوشت سلامت جامعه را بر پایه دانش، علم و فناوری‌های ایمن ارتقا بخشیده و توانمندتر سازد.