اندیشکده ارزش

تاریخ: 23 آبان 1397

سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست، با محوریت محیط زیست و منابع طبیعی، جغرافیا، علوم زمین و... در استان البرز برگزار خواهد شد.

 

برگزارکنندگان:
مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین 
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها

زمان برگزاری: 
30 دی 1397

مکان برگزاری:
استان البرز- کرج

وب سایت همایش

روتیتر
زیرتیتر