اندیشکده ارزش

تاریخ: 02 مهر 1397

سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی با محورهای آلودگی‌های محیط زیست، مدیریت محیط زیست، محیط زیست و آمایش سرزمین، پساب و پسماند، پدافند غیرعامل و امنیت زیستی و ... در مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان برگزار می‌گردد.

 

برگزارکنندگان:
انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا

زمان برگزاری: 
26 مهر 1397

مکان برگزاری: 
مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

وب سایت همایش

روتیتر
زیرتیتر