کاربری سامانه میزکار پژوهشی اندیشکده ارزش

کاربری سامانه میز کار پژوهشی ارزش
قیمت : رایگان
  • فراگیر : 3 نفر
  • مدت دوره: 3 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : نفر
  • کد دوره : 1398/10/25-0000004
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

مجموعه فیلم های آموزشی مربوط به نحوه کار با سامانه میز کار پژوهشی اندیشکده ارزش در این دوره ارائه می گردد. کاربران پس از گذراندن این دوره می توانند به راحتی از این سیستم بهره برداری نمایند.

سرفصل دوره

کاربری سامانه میز کار پژوهشی اندیشکده ارزش

ثبت نام، ورود به سیستم و کار با منوهای سیستم