قیمت : رایگان
  • فراگیر : 2 نفر
  • مدت دوره: 3 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : نفر
  • گواهی نامه : دارد

کاربری سامانه میزکار پژوهشی اندیشکده ارزش

کاربری سامانه میز کار پژوهشی ارزش

مجموعه فیلم های آموزشی مربوط به نحوه کار با سامانه میز کار پژوهشی اندیشکده ارزش در این دوره ارائه می گردد. کاربران پس از گذراندن این دوره می توانند به راحتی از این سیستم بهره برداری نمایند.

کاربری سامانه میز کار پژوهشی اندیشکده ارزش

ثبت نام، ورود به سیستم و کار با منوهای سیستم

نظرات