دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

آئین نگارش و مکاتبات اداری

آئین مکاتبات اداری
قیمت : رایگان
 • فراگیر : 2 نفر
 • مدت دوره: 12 ساعت
 • طول دوره: 2 بخش
 • ظرفیت دوره : نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1398/10/01
 • تاریخ پایان دوره : 1399/12/30
 • کد دوره : 1398/07/03-0000003
 • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

هداف رفتاری دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری:

 •  از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری، بتوانند اهمیت و نقش مكاتبات اداری در سازمان را توضیح دهند.
 • انواع و اركان نامه‌های اداری را نام ببرند و با توجه به آنها نامه‌های مختلف اداری را تهیه نمایند.

سرفصل دوره

جلسه اول 1398/07/03

مفاهیم و اصطلاحات

 • اهمیت و نقش مكاتبات اداری
 • انواع نامه‏ های اداری و مشخصات آنها
 • اجزاء و اركان نامه ‏های اداری
 • اندازه و ابعاد نامه ‏های اداری
 • ضوابط مورد استفاده در تنظیم عنوان نامه
 • مراحل تهیه نامه‏ های اداری
 • ثبت و ضبط و شماره‏ گذاری نامه ‏ها
 • سایر نوشته‏ های اداری (بخشنامه، صورتجلسه، دستورالعمل و…)
 • آیین نگارش : (شیوه ‏های نوشتن، تعریف نوشته، ساختمان نوشته، ساخت جمله، مراحل ساخت جمله، شكل نوشته)
 • ویژگی های یك نوشته خوب : (مشخص بودن هدف، قاطعیت، روان و قابل درك بودن، تقسیم‏ بندی منطقی نوشته، نتیجه‏ گیری و جمع ‏بندی)
 • كار عملی

 • قسمت اول
 • قسمت دوم
 • قسمت سوم

تست مجازی 1398/12/20

تست

تست مجازی