دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
قیمت : رایگان
 • فراگیر : 150 نفر
 • مدت دوره: 12 ساعت
 • طول دوره: 1 بخش
 • ظرفیت دوره : نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1398/10/01
 • گواهی نامه : دارد

آئین نگارش و مکاتبات اداری

آئین مکاتبات اداری

هداف رفتاری دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری:

 •  از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری، بتوانند اهمیت و نقش مكاتبات اداری در سازمان را توضیح دهند.
 • انواع و اركان نامه‌های اداری را نام ببرند و با توجه به آنها نامه‌های مختلف اداری را تهیه نمایند.

جلسه اول

تاریخ برگزاری 1398/07/03

مفاهیم و اصطلاحات

 • اهمیت و نقش مكاتبات اداری
 • انواع نامه‏ های اداری و مشخصات آنها
 • اجزاء و اركان نامه ‏های اداری
 • اندازه و ابعاد نامه ‏های اداری
 • ضوابط مورد استفاده در تنظیم عنوان نامه
 • مراحل تهیه نامه‏ های اداری
 • ثبت و ضبط و شماره‏ گذاری نامه ‏ها
 • سایر نوشته‏ های اداری (بخشنامه، صورتجلسه، دستورالعمل و…)
 • آیین نگارش : (شیوه ‏های نوشتن، تعریف نوشته، ساختمان نوشته، ساخت جمله، مراحل ساخت جمله، شكل نوشته)
 • ویژگی های یك نوشته خوب : (مشخص بودن هدف، قاطعیت، روان و قابل درك بودن، تقسیم‏ بندی منطقی نوشته، نتیجه‏ گیری و جمع ‏بندی)
 • كار عملی

 • قسمت اول
 • قسمت دوم
 • قسمت سوم
نظرات

مکاتبات اداری پیش از هر چیز، وسیله ای ارتباطی در ارتباطات انسانی و ابزار انتقال مفاهیم است، لذا نوشتن نامه نیز همانند ابزارهای زبانی دیگر، وسیله ای است برای بیان منظور و مقصود هر فرد و ارتباط با سایر افراد.
نقش مکاتبات اداری در جریان امور به سرنوشت سازمان از نظر موفقیت یا شکست آن بستگی دارد. بدین معنا که با کوچک ترین اشتباهی در نگارش یک نامه امکان از دست رفتن فرصت و منافع سازمان و یا بیان بهتر یک مطلب و زیبایی نوشتار یا رعایت نکاتی در نوشتار اداری به ارتقای مالی، اداری و معنوی سازمان و کارمند منجر گردد.