حقوق

سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی با محورهای آلودگی‌های محیط زیست، مدیریت محیط زیست، محیط زیست و آمایش سرزمین، پساب و پس...

اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در علوم و توسعه فناوری

اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در علوم و توسعه فناوری

دانشگاه مازندران با توجه به اهمیت موضوع توسعه و ترویج صحیح علوم و مهندسی و ضرورت تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربیات صاحب نظران این حوزه، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های ن...

دومین همایش بین المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دومین همایش بین المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

این همایش با محورهای کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و موضوعات مرتبط در اردیبهشت 1397 در جهاد دانشگاهی استان همدان برگزار خواهد شد.   زمان برگزاری: 6 اردیبهشت 1397...