فناوری

اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری‌های جدید در مدیریت آب

اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری‌های جدید در مدیریت آب

یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در حوزه آب کشور، بحث مدیریت منابع آب و استفاده صحیح از آن می‌باشد. به همین دلیل برنامه‌ریزی صحیح برای حفظ منابع آبی هر منطقه از اهمی...

پنجمین همایش ملی زعفران

پنجمین همایش ملی زعفران

گیاه زعفران از دیرباز تاکنون به دلیل مصارف طبی، دارویی، خوراکی، معطرسازی و غیره به عنوان یک محصول تزئینی و اشرافی مورد استفاده قرار می‌گرفت. زعفران علاوه بر این مصارف، به...

سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی با محورهای آلودگی‌های محیط زیست، مدیریت محیط زیست، محیط زیست و آمایش سرزمین، پساب و پس...

ششمین کنگره بین‌المللی فناوری‌های نوین آزمایشگاهی

ششمین کنگره بین‌المللی فناوری‌های نوین آزمایشگاهی

در دنیای امروز بیش از 70% تشخیص و درمان به فعالیت همکاران آزمایشگاهی وابسته است و بدون عبور از دالان علمی آزمایشگاه تشخیص طبی، طرح‌ریزی و درمان غیر ممکن است. در این راستا...

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی با محورهای مدیریت انرژی- تکنولوژی پایش، اندازه‌گیری و کنترل- پنل‌ها و سلول‌های خورشیدی و ... در دان...

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری در حوزه‌های علوم پزشکی، مهندسی پزشکی، فناوری‌های نوین پزشکی، پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگی...

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

نهمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی با هدف توسعه پایدار و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی حوزه منابع طبیعی و کشاورزی با محورهای علوم دام و دامپزشکی، پدافند غیرعامل و امنیت زیستی...

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار در منابع طبیعی و کشاورزی و نقش سازنده آن در جامعه، این همایش با مشارکت مسئولین، متخصصین و صاحب‌نظران با محورهای توسعه پایدار در علوم ک...

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین ایران

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین ایران

با توجه به اهمیت موضوع توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه و ضرورت تبادل اطلاعات صاحب‌نظران، این همایش با محوریت علوم و فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی،‌...

پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران‌های پیش رو

پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران‌های پیش رو

پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران‌های پیش رو با محورهای آلودگی‌های زیست محیطی، پدافند غیرعامل و دفاع زیستی، محیط زیست انسانی و طبیعی، فناوری‌های نو...

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها