فناوری زیستی

جایگاه تعیین توالی DNA در ایران

جایگاه تعیین توالی DNA در ایران

چکیده دانش توالی‌یابی DNA یک ضرورت انکارناپذیر در تحقیقات دنیای امروز به شمار می‌رود که کاربردهای فراوانی در زمینه‌های متعددی مانند تشخیص پزشکی، بیوتکنولوژی، پزشکی قانونی، ویروس‌شناسی و زیست‌شناسی سیستم...
مهندسی کره زمین؛ راهی برای کاهش گرما

مهندسی کره زمین؛ راهی برای کاهش گرما

در گزارش سالانه (2009) انجمن سلطنتی در زمینه مهندسی کره زمین آمده است: «ایمن‌ترین و قابل پیش‌بینی‌ترین روش برای تعدیل تغییرات اقلیمی، انجام اقدامات پیشگیرانه و موثر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. ...