اقتصاد زیستی

دامپزشکی تضمین غذای سالم

دامپزشکی تضمین غذای سالم

در دنیای امروز مساله غذا از نظر اجتماعی و اقتصادی، موضوعی پراهمیت و استراتژیک است. بدون شک در میان مواد غذایی، پروتئین حیوانی، بسیار حائز اهمیت است و به تبع آن، علم دامپزشکی نیز دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است. دامپزشکان ضمن...
آیین‌نامه اجرائی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی

آیین‌نامه اجرائی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی

کارگروه حقوق- اندیشکده ارزش در راستای بخشی از اهداف خود که آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در ضرورت توجه به مباحث زیست‌محیطی است، اقدام به استخراج مواد قانونی درخصوص مباحث محیط‌زیستی در قالب «مجموعه قوانین موجود...

تاثیر شاخص‌های اقتصادی، تراکم ماکیان و عملکرد سازمان‌های دامپزشکی بر کنترل آنفلوانزای با بیماری‌زایی بالا در ماکیان

مقدمه مترجم: طی دهه اخیر کشور ما بارها بیماری آنفلوانزا را تجربه کرده است و هر بار فارغ از پاسخ‌گیری از روش‌های موجود، سعی شده برای مقابله با آن از روش‌های جدید استفاده کند. اما پیش از تغییر هر روشی باید به این م...