(آرشیو ماه آذر 1396)

آفات گیاهی، بزرگ‌ترین تهدید امنیت غذایی

آفات گیاهی، بزرگ‌ترین تهدید امنیت غذایی

محمدرضا اصغری*-  گیاهان، منابع اولیه غذای بشر و به نوعی تمام موجودات جهان محسوب می‌شوند. حفظ این منابع و سلامت آن‌ها، نه تنها برای انسان، بلکه برای همه موجودات بسیار مهم و حیاتی است. عوامل بالقوه زیستی (حشرا...