(آرشیو ماه آبان 1396)

درمان جدید سیاه‌زخم تحویل آمریکا شد

به ثمر نشستن 240 میلیون دلار سرمایه‌گذاری دولت آمریکا

درمان جدید سیاه‌زخم تحویل آمریکا شد

اولین محموله درمان جدید سیاه‌زخم با عنوان آنتیم تحویل سازمان ملی ذخیره‌سازی استراتژیک آمریکا شد.