(آرشیو ماه مهر 1397)

تامین امنیت غذایی با کشاورزی پایدار

تامین امنیت غذایی با کشاورزی پایدار

«غذا» به عنوان یکی از احتیاجات فیزیولوژیک و مهم‌ترین عامل بقای زندگی و طول عمر، همواره در مرکز توجه بشر قرار داشته است. تجارب زیاد در رابطه با قحطی و گرسنگی ناشی از حوادث طبیعی و نابسامانی‌های اجتماعی، سیاسی ...
خانواده، عنصر اصلی سلامت روان

خانواده، عنصر اصلی سلامت روان

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، «سلامتی» تنها به‌ معنی فقدان بیماری و نقص عضو نیست، بلکه رفاه جسمانی، روانی و اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد. این بدین معناست که اساس سلامتی یک موضوع چند‌بعدی است و در راس...
دامپزشکی تضمین غذای سالم

دامپزشکی تضمین غذای سالم

در دنیای امروز مساله غذا از نظر اجتماعی و اقتصادی، موضوعی پراهمیت و استراتژیک است. بدون شک در میان مواد غذایی، پروتئین حیوانی، بسیار حائز اهمیت است و به تبع آن، علم دامپزشکی نیز دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است. دامپزشکان ضمن...
دوست ‌داشتنی‌های مرگبار

دوست ‌داشتنی‌های مرگبار

بیماری هاری یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک میان انسان‌ و حیوانات است که در بسیاری از نقاط جهان شایع بوده و در ایران نیز یک اولویت اصلی به‌حساب می‌آید. هاری نوعی بیماری ویروسی است که موجب التهاب حاد مغ...
ازن، خوب یا بد؟!

ازن، خوب یا بد؟!

شهرنشینی و توسعه آن با انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی از جمله آلودگی هوا در ارتباط است. پیامدهای زیانبار آلودگی هوا به یکی از ملموس‌ترین مشکلات زیست‌محیطی کلان‌شهر‌هایی چون تهران، تبریز، اصفهان و... تبدی...