دریازدگی و راه‌های غلبه بر آن

معمولا جلوگیری از دریازدگی خیلی راحت‌تر از درمان آن است، زیرا اگر در طی سفر...

یکشنبه, 17 آذر,1398

آموزش مجازی

فهرست آخرین دوره های آموزشی

در حال برگزاری
1398/10/26-0000006

اقتصاد مدیریت پسماند

رایگان
در حال برگزاری
1398/10/26-0000005

مدیریت مشارکتی

رایگان
در حال برگزاری
1398/10/25-0000004

کاربری سامانه میزکار پژوهشی اندیشکده ارزش

رایگان
در حال برگزاری
1398/07/03-0000003

آئین نگارش و مکاتبات اداری

رایگان